Organisatieprofiel

Eindhoven in Contact

https://www.eindhovenincontact.nl/

Missie: Alle Eindhovenaren kunnen omgaan met hun gevoelens van eenzaamheid

Doel: 1. Uiterlijk 2025 voelen alle Eindhovenaren zich vrij te praten over hun gevoelens van eenzaamheid ( Taboe doorbreken) en 2. bevorderen dat er professionele opvang en begeleiding toegankelijk en beschikbaar is voor mensen die lijden aan chronische eenzaamheid.

Wat:  inrichten netwerkorganisatie waarin alle partijen die een aandeel hebben in de gemeenschappelijke opgave,  "eenzaamheid te voorkomen en te verminderen" , samen werken en samen leren zodat alle inspanningen en geleverde output inwoners helpt bij het zelf leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid.

Sociaal isolement
chronische ziekte
Eindhoven, 5613CH