Organisatieprofiel

Florence is een enthousiaste en dynamische club van ruim 3.700 zorgprofessionals. Wij geven iedere dag persoonlijke zorg en deskundig advies. Dat doen wij bij mensen thuis en in onze verpleeg- en verzorgingshuizen. Wij zijn er speciaal voor inwoners van Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar.

Community: samenleven in buurten en wijken, Sociaal isolement
Ouderen, Mensen met een chronische ziekte
Den Haag, 2566 AW