Organisatieprofiel

Archipel Kanidas/ Nazareth

https://www.archipelzorggroep.nl/

Onze missie bestaat uit drie zinnen: Binnen en buiten gewoon goed Speciaal voor het bijzondere Eigen zinnige regie. Archipel heeft, samen met alle medewerkers, haar krachten bepaald. Samen gingen we op zoek naar ons onderscheidend vermogen. Op basis van deze unieke krachten is bepaald hoe we de toekomst voor Archipel zien in de veranderende markt. De basis is onze goede kwaliteit in het leveren van intra- en extramurale zorg. De intramurale zorg als grootste en belangrijkste pijler, de extramurale zorg als grootste groeipijler. We gaan de toekomst aan met minder bureaucratie, minder regels en minder managen.

Sociaal isolement
Ouderen, Mensen met een chronische ziekte
Best, 5683 BE