Organisatieprofiel

Het verhaal van de stichting begint met een 10 jarige jongen. Deze jongen liep al geruime tijd vast in het onderwijs en kwam na een moeilijke periode van twee jaar volledig thuis te zitten. Beschadigd en “minder” mens. Het systeem dat ‘de anderen’ voor hem bedachten, bood voor hem geen oplossing. Hij moest vooruit: duwend en trekkend door het systeem heen, deskundigen keken mee, totdat het niet meer ging. Opgebrand, een heuse burn-out door overvraging volgens de dokter. Terugkijkend valt op dat ‘de anderen’ met de beste intenties, vooral geloof hadden in het door hen bedachte systeem. Wij kennen deze jongen als geen ander. Wij geloven inmiddels dat als ‘de anderen’ over de grenzen van een systeem heen kunnen kijken en durven te geloven in deze jongen, dat hij dan tot veel meer in staat is dan wat ‘de anderen’ voor mogelijk hielden. Helaas is deze jongen, niet het enige kind waarvoor dit geldt. In Nederland zitten duizenden kinderen en/of jongeren thuis omdat er geen of te weinig passend onderwijs voor hen geboden wordt. Voor de leesbaarheid van dit document noemen we deze kinderen en/of jongeren kind of kinderen. Voor velen van deze kinderen, is er geen onderwijsplek meer. Deze kinderen willen kunnen leren en zich ontwikkelen, alleen zijn daar andere omstandigheden dan het huidige Nederlandse onderwijs voor nodig. De gevolgen van het uitvallen binnen het onderwijs zijn groot. De kinderen zijn beschadigd in hun zelfvertrouwen en de veiligheid binnen de samenleving door hun ervaringen opgedaan in een vaak moeilijke periode. Sociale contacten onderhouden wordt steeds moeilijker als je niet op school bent. De impact op de eigen rust en de geestelijke, lichamelijke en emotionele gesteldheid is groot. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders of verzorgers van deze kinderen. Zij worden ernstig beperkt, worden vaak niet begrepen en moeten zich verantwoorden binnen het systeem dat voor hun kind niet lijkt te werken. Ouders of verzorgers moeten soms hun baan op zeggen, om hele dagen voor hun kind te kunnen zorgen. Ieder thuiszittend kind komt vroeg of laat in aanraking met de leerplichtambtenaar. Dat kan zijn op een moment waarbij de druk wordt opgevoerd om de weg door het onderwijssysteem te vervolgen. Dit gaat meestal ten koste van het welzijn van het kind en daarmee ook ten koste van hun ontwikkeling. Het kan ook zijn op een gegeven moment, dat de grenzen van het systeem zijn bereikt en een vrijstelling voor leerplicht wordt aangevraagd. Wij geloven vooral in een leerrecht voor alle kinderen. Door met alle betrokkenen te kijken naar dat recht kun je nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen zien én mogelijk maken. We hebben Stichting LOEK@YOU opgericht om recht te doen aan ons geloof in alle kinderen en hun recht om zichzelf te zijn, een plekje te vinden wat wel voor hun is en waar ze zich veilig kunnen herstellen en ontwikkelen. 

Missie

Voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben op school óf kinderen en jongeren die in die uitzonderlijke situatie zitten waarin zij niet mee kunnen doen in het onderwijs, bieden wij de mogelijkheid om te Leren Op Eigen Kracht waarbij Wel-Zijn en ontwikkeling hand in hand gaan. 

Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Kinderen en Jongeren
Veldhoven, 5502 AE