Organisatieprofiel

Op IMC Weekendschool ontmoeten jongeren van 10 tot 14 jaar uit achterstandswijken inspirerende professionals in ervaringsgerichte lesprogramma’s. Van advocaten en architecten tot dierenartsen en musici. Elke zondag ervaren zij hoe deze professionals werken en mogen de leerlingen in hun schoenen staan.

Op de weekendschool ontdekken leerlingen in drie jaar tijd hun eigen kwaliteiten en krijgen zij meer zelfvertrouwen. Hoe? Door nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en eigen inbreng te stimuleren. Door te werken aan vaardigheden als je mening geven, presenteren en samenwerken. En ze door vele inspirerende ontmoetingen een rijk beeld van de samenleving te geven. Waarom? Zodat leerlingen van IMC Weekendschool bewuste keuzes kunnen maken voor studie en beroep op basis van hun eigen interesses en capaciteiten.

De weekendschool heeft als centrale doelstelling dat jongeren geïnformeerd en gemotiveerd in het leven staan. Concreet wordt in het programma gewerkt aan drie doelstellingen: Toekomstperspectieven verbreden, Zelfvertrouwen vergroten, Versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving. Zo wakkeren we de motivatie van jongeren aan. Want als je weet wat er later allemaal mogelijk is, ben je als leerling meer gedreven. Sterker nog: wie het lef heeft om zijn interesses, talenten en toekomstdromen te volgen, haalt méér uit zijn leven. Die vindt sneller zijn draai en draagt met meer plezier bij aan de samenleving.

Talent ontwikkeling
Kinderen en Jongeren
Amsterdam, 1105 AZ