Organisatieprofiel

Bewoners Belangen Schuttersbosch (B.B.S.) is een vereniging die, zoals de naam zegt, tracht de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen. De BBS streeft naar een fijne woonomgeving voor iedereen in onze wijk. We ondernemen allerlei activiteiten om mensen met elkaar in contact te brengen en om de wijk groen en mooi te houden.

Community: samenleven in buurten en wijken
Ouderen
Eindhoven