Organisatieprofiel

Campus WesterWind is een locatie voor dagbesteding van Severinus. Bakkerij en Atelier: De dagbesteding biedt diverse mogelijkheden aan activiteiten waaronder een atelier en bakkerij. De opzet van deze dagbestedingslocatie en de samenwerking met Archipel speelt in op nieuwe ontwikkelingen zoals de WMO. Dagbesteding die passend en verbindend is voor verschillende doelgroepen. Cliënten van Severinus én senioren in één locatie. Bekijk hier het filmpje over campus Westerwind.

Talent ontwikkeling, Community: samenleven in buurten en wijken, Kunst en Cultuur, Natuur & milieu, Sociaal isolement, Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Mensen met een Beperking, Ouderen
Best, 5682 NZ