Organisatieprofiel

Arbeids Transitie Centrum (ATC)

http://ssoe.nl

Het Arbeidstransitiecentrum (ATC) is een leerwerkplek voor jongeren met een beperking. Voor deze jongeren is de overgang van speciaal onderwijs naar diverse vormen van arbeid een grote stap. Het ATC begeleidt hen hierin en biedt arbeidstraining. Zo leren ze bijvoorbeeld op tijd komen, geconcentreerd werken, afspraken nakomen, samenwerken en kwalitatief goed werk leveren. Door ze gedurende de trainingsperiode werk aan te bieden vanuit verschillende sectoren ontwikkelen ze naast de eerder genoemde algemene arbeidsvaardigheden ook specifieke branche gerichte vaardigheden wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Talent ontwikkeling, Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Kinderen en Jongeren
Son, 5692 EA