Organisatieprofiel

Archipel Hof van Strijp/ Passaat

http://www.archipelzorggroep.nl/

Archipel heeft, samen met alle medewerkers, haar krachten bepaald. Samen gingen we op zoek naar ons onderscheidend vermogen. Op basis van deze unieke krachten is bepaald hoe we de toekomst voor Archipel zien in de veranderende markt. De basis is onze goede kwaliteit in het leveren van intra- en extramurale zorg. De intramurale zorg als grootste en belangrijkste pijler, de extramurale zorg als grootste groeipijler. We gaan de toekomst aan met minder bureaucratie, minder regels en minder managen. Met de cliƫnt in eigen regie zal ook de medewerker in eigen regie zijn en verantwoordelijkheid voor zijn functioneren nemen en delen.

Community: samenleven in buurten en wijken, Sociaal isolement, Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Mensen met een beperking, Ouderen
Eindhoven, 5616 GT