Image for spinner

Organisatieprofiel

Mytylschool Eindhoven

http://www.mytylschooleindhoven.nl

De Mytylschool Eindhoven is een school voor speciaal onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs. De school behoort tot de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE). De Mytylschool Eindhoven is een Scholengemeenschap voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor lichamelijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten. Naast het Speciaal Onderwijs kennen we binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs twee richtingen (uitstroomprofielen): Toeleiding naar Arbeid en Toeleiding Vervolgonderwijs De school leidt leerlingen op met als doel het maximale uit de mogelijkheden van de leerlingen te halen. Indien mogelijk stromen leerlingen uit of door naar het reguliere onderwijs. De Mytylschool Eindhoven heeft als hoofddoelstelling dat we willen bijdragen aan het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van lichamelijk, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met functionele beperkingen. Hierbij zijn de eigen mogelijkheden en beperkingen van de leerling de leidraad.

Scholen
Mensen met een Beperking, Kinderen en Jongeren
Eindhoven, 5629 CC

Common Messages