Organisatieprofiel

Onze missie bestaat uit drie zinnen: Binnen en buiten gewoon goed Speciaal voor het bijzondere Eigen zinnige regie Binnen en buiten gewoon goed. Zowel binnen (intra) als buiten (extramuraal) onze locaties verlenen wij zorg en diensten van goede kwaliteit. Ook (ge)woon, de huisvesting, is onderdeel van onze dienstverlening. Met gewoon goed bedoelen we ook welzijn. Deze primaire producten zijn ons bestaansrecht en moeten dan ook gewoon van goede kwaliteit zijn. Dit is de basis waarop we verder kunnen bouwen.

Sociaal isolement, Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Ouderen
Eindhoven, 5623 ME