Organisatieprofiel

Wooninc Plus Vitalis Parc Gender

http://www.vitalisgroep.nl

Het uitgangspunt van Vitalis is de missie: ‘Ruimte voor een Eigen Leven’ wat door Vitalis als volgt wordt ingevuld: Wij ondersteunen ouderen en hun netwerk bij het versterken, herstellen of behouden van hun regie, betekenis en levensvreugde in hun leven. Ieder binnen de eigen mogelijkheden en op hun eigen wijze.

Community: samenleven in buurten en wijken, Sociaal isolement
Mensen met een Beperking, Ouderen
Eindhoven, 5616 EE