Organisatieprofiel

Kinderdagcentrum Heimdal is er voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 21 jaar. De kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende problematieken zoals autisme. De kinderen verblijven in groepen van maximaal acht kinderen. Elke groep heeft twee groepsbegeleiders die een kind helpen zijn unieke mogelijkheden te ontdekken en in ontwikkeling te brengen.

Community: samenleven in buurten en wijken
Eindhoven, 5631 KA