Organisatieprofiel

MEE Zuidoost Brabant

http://www.meezuidoostbrabant.nl

Wij zijn er voor mensen met een beperking. Én voor hun omgeving. Welke beperking iemand ook heeft, bij MEE Zuidoost Brabant kan hij terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Of het nu gaat om een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Wij helpen onze cliënten (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. Onze naam drukt uit waar we voor staan: MEE maakt meedoen mogelijk.

Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Mensen met een Beperking
Waalre, 5582 LA