Organisatieprofiel

Lumens is er voor Eindhovenaren (en bewoners van de regiogemeenten) in alle leeftijdsfases en werkt vanuit de werkwijze Inspireren Leren Werken samen met klanten en partners toe naar sociale en economische zelfstandigheid. Lumens komt 365 dagen per jaar in actie in het leven van mensen, op die momenten dat ze in hun ontwikkeling naar sociale en economische zelfstandigheid ondersteuning zoeken of wanneer ze een bijdrage aan de stad willen leveren. Iedereen die met Lumens in aanraking komt ervaart een inspirerend moment, gaat een leerervaring aan en gaat aan de slag als vrijwilliger, werknemer of ZZP’er. In de fase dat klanten gebruik maken van Lumens wordt deze ondersteuning door vakmensen in het sociaal domein geboden en kenmerkt het vakmanschap van Lumens zich door specialisme op jeugd en buurten, collectief en individueel.

Community: samenleven in buurten en wijken
Kinderen en Jongeren
Eindhoven, 5653 MA