Organisatieprofiel

Vluchtelingen in de knel

https://www.vluchtelingenindeknel.nl/

Stichting Vluchtelingen in de Knel zet zich in voor afgewezen vluchtelingen in Eindhoven. Dit zijn mensen die de Nederlandse autoriteiten om bescherming hebben gevraagd, maar dat om wat voor reden dan ook niet hebben gekregen. Wij zien echter vaak dat met begeleiding toch nog duurzame toekomstpersectieven in Nederland, het land van herkomst of een derde land zijn te bereiken. Wij bieden afgewezen vluchtelingen daarom opvang, sociaal-juridische begeleiding en toegang tot basisrechten.

Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Nieuwe Nederlanders
Eindhoven