Organisatieprofiel

“Iedere inwoner doet naar vermogen mee en levert een bijdrage aan onze samenleving. WIJ bieden daartoe in de buurt adequate, verantwoorde en eerlijke ondersteuning” Versterking sociale basis Integraal en talentgericht Herstel van het normale leven Eigen kracht- samenkracht Eerstelijns ondersteuning

Community: samenleven in buurten en wijken, Sociaal isolement, Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Mensen met een Beperking, Kinderen en Jongeren, Mensen met een chronische ziekte, Mensen in armoede
Eindhoven