Organisatieprofiel

TPN/E: Turkish Profesionals Netwerk Eindhoven

http://tpne.nl/

TPN-E is een vereniging die officieel opgericht is in Juni 2011. De vereniging gaat een platform bieden voor met name hoger opgeleide Turkse migranten; in Nederland geboren en getogen Turken op sleutelposities en Turkse studenten die hier (tijdelijk) studeren. Wij richten ons op het zoeken naar oplossingen door vraagstukken goed te doorgronden. Dat doen we door discussies maar ook door specialistische kennis van leden of externen. De vereniging bestaat uit leden van diverse achtergronden met een eigen wereldvisie. Op basis van gezamenlijke kernwaarden zoals wederzijds respect en openstaan voor elkaars mening, worden discussies en debatten met elkaar gevoerd. Dit leidt ertoe dat het inlevingsvermogen in eenieders referentiekader gewaarborgd wordt waardoor geopereerd kan worden op basis van overeenkomsten in plaats van verschillen.

Community: samenleven in buurten en wijken
Eindhoven