Organisatieprofiel

Vitalis Woonzorg Groep

https://www.vitalisgroep.nl/

Het uitgangspunt van Vitalis is de missie: ‘de kunst van gelukkig oud zijn'. Ruimte voor een Eigen Leven’ wat door Vitalis als volgt wordt ingevuld: Wij ondersteunen ouderen en hun netwerk bij het versterken, herstellen of behouden van hun regie, betekenis en levensvreugde in hun leven. Ieder binnen de eigen mogelijkheden en op hun eigen wijze.

Community: samenleven in buurten en wijken, Sociaal isolement
Ouderen
Eindhoven, 5644 SR