Organisatieprofiel

Stichting Steunpunt voor Ouderen Botenbuurt en Omgeving

https://demeerpaal-eindhoven.nl/

Wij zijn een bloeiende en actieve vereniging van en voor senioren. We streven naar een volwaardige deelname van senioren aan de samenleving. Om dat te realiseren, behartigen we de materiële en immateriële belangen van onze leden en senioren in het algemeen. Deze doelstelling sluit aan bij onze visie en missie. Naastenliefde, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, solidariteit en rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden binnen onze vereniging. Wij zijn van én voor alle senioren. Samen met onze gemeentelijke Kringen en lokale seniorenverenigingen zorgen we voor ontmoeting, ondersteunen we individuele senioren en komen we op voor hun collectieve belangen.

Community: samenleven in buurten en wijken, Sociaal isolement
Ouderen
Eindhoven, 5616 KE