Organisatieprofiel

Neos stelt zich ten doel de (sociaal) kwetsbaarste burgers in de samenleving - mensen en gezinnen die dreigen uit te vallen of slachtoffer zijn van huiselijk geweld - nieuw perspectief te bieden. We organiseren oplossingen samen met, voor en door hen en ondersteunen hen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het perspectief is dat ze weer meedoen in de samenleving als volwaardig burgers, met rechten en plichten, en vanuit de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft.

Community: samenleven in buurten en wijken
Dak- en Thuislozen
Eindhoven, 5600 AX