Organisatieprofiel

Centro Latinoamericano de Orientacion C.L.O.

https://www.cloeindhoven.nl/

Het Latijnsamerikaans Centrum voor Oriëntatie (C.L.O.) is een stichting die sinds april 2000 ondersteuningsactiviteiten verleent bij de inburgering van de Latijnsamerikaanse inwoners van Nederland. De algemene doelstellingen zijn: 1. Stimuleren en/of ontwikkelen van activiteiten op het gebied van voorlichting, scholing, communicatie en deelname aan de samenleving. 2. Voorlichting geven aan de Latijnsamerikaanse inwoners over bestaande plannen en programma’s voor inburgering. 3. Een centrum voor uitwisseling van ervaringen over inburgering en maatschappelijke verscheidenheid zijn voor migranten. 4. Bevorderen van het zoeken van mogelijkheden op het gebied van werk, van deelname in instellingen en het vrijwilligerswerk.

Community: samenleven in buurten en wijken, Natuur & milieu, Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Nieuwe Nederlanders
Eindhoven, 5604 CD