Organisatieprofiel

St. Samen voor Eindhoven

http://www.samenvooreindhoven.nl

ONZE DROOM: Wij willen een beweging creëren waarin professionals één dag hun talent, kennis, hart of handen inzetten voor een hechtere samenleving. Wij voorzien een boost aan creatieve oplossingen en oprechte verbindingen. Het levert één dag energie en inspiratie op voor de professional, het team en het bedrijf. Wat kunt u in één dag?

Talent ontwikkeling, Community: samenleven in buurten en wijken, Natuur & milieu, Sociaal isolement, Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Dieren, Dak- en Thuislozen, Mensen met een Beperking, Kinderen en Jongeren, Ouderen, Nieuwe Nederlanders, Mensen in armoede
Eindhoven, 5656 AG