Organisatieprofiel

Ontmoet en Groet - Netwerk GOudT

https://netwerkgoudt.nl/

In Nederland zijn er op diverse terreinen ontwikkelingen gaande op het gebied van de ‘dubbele’ vergrijzing. Initiatieven en projecten gericht op het thema langer thuis. Zo ook is project GOudT in een tijd opgesteld waarin de 1,5 meter samenleving een (overlevings)begrip in Nederland was. Een begrip en handelswijze die bijna haaks staat op de visie en werkwijze die we met project GOudT voorstaan. Een aanpak die gericht is op nabijheid, samenwerken en ondersteuning op welzijn, wonen en zorg van de oudere inwoner in de eigen leef- en woonomgeving. Nabijheid maar tegelijkertijd de eigen regie en verantwoordelijkheden die bij het ouder worden horen te leren, ondersteunen, stimuleren dan wel aan te moedigen.

Community: samenleven in buurten en wijken, Sociaal isolement
Ouderen
Eindhoven