Organisatieprofiel

Werk is de katalysator voor ieder mens. Het geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijkheid om te voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen in de maatschappij. Het neemt vele (hulp)vragen weg. Bovendien verhoogt werk het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Werk is randvoorwaardelijk voor participatie en werkt positief op de maatschappelijke betrokkenheid. Werken maakt wonen en leven een stuk aangenamer. Springplank gaat uit van “work first” i.p.v. “care first”.
Springplank biedt een alternatief voor mensen zonder woning of die deze dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Mensen voor wie tot dus ver alleen de maatschappelijke opvang een oplossing kon bieden, maar daar eigenlijk niet thuis horen. Ook zijn we er voor mensen die wél tijdelijk opvang hebben, maar het liefst zo snel mogelijk via werk weer op eigen benen staan. Springplank streeft naar groei, ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Sociaal isolement
Dak- en Thuislozen, Mensen in armoede
Eindhoven, 5611 BJ