Organisatieprofiel

Stichting vrijwilligers palliatieve zorg Sint Annaklooster

http://www.sintannaklooster.nl

Hartverwarmende zorg voor iedereen die dat nodig heeft, zodat mensen zelf invulling kunnen blijven geven aan hun leven.

Sociaal isolement
Ouderen
Eindhoven, 5644 RE