Organisatieprofiel

Verbinden van buurtbewoners waardoor het woon en leesplezier vergroot wordt

Community: samenleven in buurten en wijken
Ouderen
Eindhoven, 5637 kj