Organisatieprofiel

Stichting Dichterbij

http://www.dichterbij.nl

In de Ode hebben we vastgelegd dat wij streven naar een ongedeelde samenleving. Een samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben. Waar ze in de wijken wonen, leven en werken of een zinvolle dagbesteding hebben. Waar ze zich ontwikkelen, hun talenten ontplooien en eigen keuzes maken. Want dat geeft zelfvertrouwen. Van daaruit kunnen zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Aan de andere kant stimuleren we de samenleving om de mogelijkheden en talenten van mensen met een verstandelijke beperking te ontdekken en te benutten

Community: samenleven in buurten en wijken
Mensen met een beperking
Gennep, 6591 RC