Organisatieprofiel

We willen een goede school zijn voor onze leerlingen, dat wil zeggen een school waar leerlingen zich thuis voelen, zich conform hun mogelijkheden ontwikkelen en uitgedaagd worden om te groeien naar een zo zelfstandig mogelijke volwassenheid. In elk schooljaar en in de hele schoolloopbaan zijn er bepaalde momenten, zoals besprekingen rondom het ontwikkelingsperspectief, groepsplanbesprekingen, overgang van SO-VSO, evaluatie van de leerroute, Multi Disciplinaire Overleggen, waarbij vorderingen bekeken en geƫvalueerd worden. Dit wordt altijd met ouders besproken. Het welzijn en de mogelijkheden van de leerling zijn daarbij het uitgangspunt. Samen hebben we de drie kernwaardes van de MBS geformuleerd. Die zijn echt belangrijk en gelden voor onze leerlingen, voor u als ouder/verzorger en ook voor alle medewerkers. Onze kernwaardes zijn: 1. RESPECTVOL MET ELKAAR OMGAAN; in de driehoek leerling-medewerker-ouder. 2. VERANTWOORDELIJKHEID; iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid vanuit zijn taken en bevoegdheden die hij heeft en kan daar op aangesproken worden. 3. DENKEN IN MOGELIJKHEDEN/KANSEN.

Scholen
Mensen met een Beperking
Eindhoven, 5632 RM