Organisatieprofiel

SALTOschool De Driesprong

http://www.bs-dedriesprong.nl

De Driesprong is een basisschool in Spilcentrum Tafelbergplein in de wijk Tongelre. Onze doelgroep komt uit de krachtwijk Doornakkers. Dit betekent dat een zeer groot deel van de kinderen uit een achterstandssituatie komt. Onze missie is om zo goed mogelijk onderwijs te bieden en kinderen de kans te geven zich zo breed mogelijk te ontwikkelen zodat zij later als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Spilcentrum Tafelbergplein wil een veilige plek voor kinderen zijn van 0 tot 13 jaar, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast het onderwijs streven wij er naar om kinderen tussen 7.30 en 18.30 uur in een doorgaande lijn ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden. Dit zo laagdrempelig mogelijk zodat ieder kind mee kan doen!

Talent ontwikkeling
Kinderen en Jongeren
Eindhoven, 5642 GP