Organisatieprofiel

Vanaf 2015 werkt Dynamo vanuit één werkwijze samen met kinder- en jongerenwerk en sociaal beheer van alle jeugdcentra in de wijken van Eindhoven. Dit doen we onder één vlag: ‘Dynamo Jeugdwerk’. We hanteren de werkwijze ‘Inspireren - Leren - Werken’, gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring in kinder- en jongerenwerk, sociaal beheer, input van jeugd en samenwerkingspartners en de behaalde successen.

Talent ontwikkeling
Kinderen en jongeren
Eindhoven, 5611 KW