Organisatieprofiel

Stichting de Zorggarage is een non profit organisartie en begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zorgvuldig en gecontroleerd. Stichting de Zorggarage richt zich tot o.a. de volgende doelgroepen: personen met een autisme spectrum stoornis (ASS), langdurig werkelozen, ex-gedetineerden en mensen die op zoek zijn naar een dagbesteding.

Talent ontwikkeling, Participatie: meedoen en zelfredzaamheid vergroten
Mensen met een beperking
Sterksel, 6029 RR